Tin tức

Đại hội Công đoàn Công ty CP Viglacera Bá Hiến khóa IV

Đại hội Công đoàn Công ty CP Viglacera Bá Hiến khóa IV(20/01/2017)

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera tiền thân là Nhà máy gạch Bá Hiến, một đơn vị của Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng, được tách ra và cổ phần hoá theo quyết định số 1105 QĐ - BXD ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
Giới thiệu

Giới thiệu

Bản đồ