Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN

Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 0211 3 888 666          Fax: 0211. 3 888 506


Bản đồ